Bijdrage door artikel inzenden

Artikel schrijven op barbaraveldt.com?

Delen is vermenigvuldigen. Op deze blogsite wil ik graag ook anderen aan het woord laten. Mensen die iets te vertellen hebben, hun kennis, kunde en ervaringen willen delen of het gewoon leuk vinden om te schrijven. Ik heb op deze site - naast mijn eigen artikelen - de categorie 'Inspiratie'. Deze categorie is bedoeld om met jullie mijn eigen inspiratiebronnen te delen; artikelen, boeken, video's en podcasts. Maar hoe leuk vind ik het als er ook artikelen - wellicht zelfs boeken - bij zitten die niet door mij, maar door jou, worden aangedragen. Dus meld je aan als je dat wel ziet zitten. Er zitten wel een paar voorwaarden aan. Zie hieronder
Om de selectie zo zorgvuldig mogelijk te kunnen doen, ontvang ik graag een concept van je artikel alsvorens deze gepubliceerd wordt op de site.

Houd bij het schrijven de volgende criteria in gedachten:

 

je schrijft op persoonlijke titel

Het is uiteraard wel toegestaan om eventueel je bedrijfsnaam te noemen.

het is niet te bedoeling om er een marketingdoel aan te verbinden

Ik vind het vooral leuk om inhoud te delen. Iets waarin jij je hart legt of je kennis wilt uitdragen. Commerciële intenties mogen elders plaatsvinden

Het is jouw unieke schrijven

Ik ga ervanuit dat als jij een artikel inlevert en wilt delen, het ook jouw eigen schrijven is.

Kwaliteit boven kwantiteit

Als ik jouw artikel lees, is het de bedoeling dat ik geprikkeld word en nog nieuwsgierig ben gemaakt. Dat gebeurt vast en zeker als het artikel kwaliteit heeft, ervaringsgericht is en ook nog eens uit maximaal 2000 woorden bestaat.

Als je enthousiast bent om voor deze blogsite te schrijven, neem dan contact met me op. Ik mail je dan zo snel mogelijk terug.

The Best News Daily

We don't send spam